Bảng giá

 

STT Tên sản phẩm Quy cách Kích cỡ   Giá bán lẻ
                                                                                                                                                                                              
1 Bạch tuộc loại lớn Làm sạch 3-5 con/kg   170.000/kg
2 Bạch tuộc loại vừa Làm sạch 15-25 con/kg   140.000/kg
         
3 Mực trứng A Nguyên liệu 30-35 con/kg (9-12cm)   210.000/kg
4 Mực trứng B Nguyên liệu 30-35 con/kg (9-12cm)   200.000/kg
         
5 Mực nang cỡ lớn Làm sạch 0,5kg < 3kg /con   250.000/kg
6 Mực nang II Làm sạch 5-7 con/kg   190.000/kg
7 Mực nang sữa Làm sạch 15-20 con/kg   170.000/kg
8 Mực nang baby Làm sạch 25-35 con/kg   150.000/kg
     
9 Mực ống loại I   Nguyên con 3-5 con/kg   220.000/kg
10 Mực ống thịt        Làm sạch 15-20 con/kg   180.000/kg 
         
11 Mực một nắng Làm sạch 2-4 con/kg    390.000/kg 
12 Mực lá một nắng Làm sạch 2-4 con/kg    590.000/kg 
         
13 Mực khô loại I Làm sạch 20-22 con/kg    850.000/kg 
         
14 Cá bớp biển Nguyên con 4-6 kg/con   250.000/kg
15 Cá thu biển Nguyên con 4-6 kg/con   250.000/kg

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Facebook
Thống kê